American Global Kids English: CEFR A1-CEFR A2-CEFR B1

American Global Kids English

Common European Framework of Reference for Languages:

CEFR A1 – CEFR A2 – CEFR B1

American Global Kids English İngilizce öğretim sistemi içinde birçok içerik barındırmaktadır. Bunlardan biri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı göz önüne alınarak hazırlanmış CEFR serisidir. Bu seri 3 seviyeden oluşmaktadır: CEFR A1, CEFR A2 ve CEFR B1. Yurt dışında içerik hazırlayan ekiple ortaklaşa yapılan uzun bir çalışmadan sonra CEFR A1 seviyesi Türkiye’ye göre uyarlanmış ve çözüm ortağı kurumlarımızın kullanımına sunulmuştur. Yapılan ortaklaşa çalışma sonucunda MEB müfredatı da CEFR A1 seviyesine eklemlenmiştir. Bundan dolayı CEFR A1 ile İngilizce öğrenen öğrencilerin İngilizcede konuşma becerilerinin hızla artmasının yanında okuldaki başarıları da hızla yükselmektedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, American Global Kids English sisteminin esas amacı,  İngilizce öğretmenin yanında, öğrencilerin İngilizcede konuşma ve konuşulanı anlama becerilerini  hızlı bir şekilde geliştirmektir. Çözüm ortağı kurumlarımızda CEFR A1 seviyesi İlkokul 2, İlkokul 3 ve İlkokul 4 öğrencilerine yönelik başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

 

 

CEFR A1 10 ünite ve 2 tekrar ünitesi olmak üzere 12 üniteden oluşmaktadır:

—– İlk 6  ünitenin her biri 6 ders saatinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır.  İkinci 6 ünitenin her biri 9 ders saatinde tamamlanmaktadır. Toplamda 90 ders saati.  (Haftada bir gün 3 ders saati veya haftada 2 gün 6 ders saati olarak planlama yapılabilir. Haftalık ders saatleri arttırılarak daha kısa sürede tamamlanacak şekilde planlama yapmak mümkün.)

Bu önerilen saatler genel olup sınıftaki öğrenci sayısının azlığı ve kalabalıklığına göre fazlalaştırılabilir. (Fazladan birkaç hafta programlanabilir). Önemli olan belli saatte bitirme zorunluluğu değil, öğrencilerin tamamının öğretilenleri hazmetmesidir.

Global  Teaching Systems International

One International Place
100 Oliver Street
Boston, MA 02110

info@global-elts.tk