American Global Kids English

www.globalkids.tkAGKLogoS

American Global Kids English  (Uygulamalı İngilizce Konuşturma Sistemi)

Global Online Academy’nin içinde yer alan  American Global Kids English sistemi, son bilimsel araştırmaların ışığında hazırlanmış olup,  içinde son yaklaşım ve teknolojiyi barındırmaktadır.

American Global Kids English  bir ders kitabı, bir video, bir bilgisayar destekli İngilizce öğretim programı değil, zengin içeriği ve en modern formatıyla web ortamında  İnteraktif bir Online Uygulamalı İngilizce Konuşturma Sistemidir. Bu sistemde öğretmen öğreten değil, sistemi kullanan bir yönetmen, sınıf bir tiyatro sahnesi ve çocuklar da oyuncudur.

American Global Kids English  Türkiye için uyarlanırken, çocuklarımızın okuldaki başarısını yükseltmek amacıyla, MEB müfredatı da içine eklemlenmiştir.

American Global Kids English ile çocuklar bir ders boyunca yapılan tüm etkinliklere  %90 oranında aktif olarak katılmakta, şarkılar söylemekte, aktivitelerde bizzat yer almakta, karakterlerin yerine geçerek (Role-play) canlandırma yapmakta, sınıfta not alan pasif dinleyiciden öğrenim sürecine aktif olarak katılan öğrenci-bireylere dönüşmektedirler.  Öğrencinin hafızası ister görsel, ister işitsel, ister kinestetik olsun, American Global Kids English‘in multi medya ağırlıklı içeriği sayesinde tüm öğrenme biçimlerine (V.A.K.) hitap etmekte ve öğrenilen dilde kullanıma yönelik kalıcı bir altyapı oluşturmaktadır.

American Global Kids English ile çocuklar, İngilizcede İnteraktif beceri etkinlikleriyle konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik kalıcı bir altyapı oluşturmakta, bu sayede yetişkin olduklarında bu dili akıcı konuşmakta ve konuşulanı anında algılamaktadırlar. Ayrıca ülkemiz insanında İngilizce konuşmada en sık rastlanılan çekingenlik sorununu da ileride yaşamamaktadırlar.

American Global Kids English içeriği ve karakterleri çocuklar tarafından çok sevilmekte ve bu da başarıyı beraberinde getirmektedir.

American Global Kids English çocuklara yönelik İngilizce öğretiminde olağanüstü bir çözümdür. Bugüne kadar, özellikle özel okullar tarafından ciddi kaynak ve zaman ayrılmasına rağmen, sınırlı sayıda özel okul hariç, bu konuda ciddi bir başarı söz konusu değildir. American Global Kids English uygulamalı İngilizce konuşturma sistemini programlarına dahil eden eğitim kurumlarının öğrencileri, istisnasız, Uluslararası eğitim kurumlarının öğrencilerini ulaştırdıkları bilgi ve beceri seviyesine kesin olarak ulaşmaktadırlar.